top of page

ODAK YAPI MİMARİ VE ÇEVRE DÜZENLEME FİKİR PROJESİ

Kentin ruhu ile uyumlu, form ve işlev olarak kent ile bütünleşen bir odak yapı tasarlamak amaçlanmıştır. Kentin var olan değerleri ve potansiyellerini ön plana çıkaran, proje kapsamında odak yapıyı, çevresi ve bileşenleri ile bir bütün olarak kabul eden bir yaklaşım sergilenmiştir.

Antalya kentinin kent imgesinin temel bileşenleri "Tarih ve Kültür", "Tabiat ve Doğa" ve "Tarım" olarak belirlenmiştir. Kent imgesinin 3 temel bileşenine dair kent parçaları yarışma alanı ile görsel olarak bağlıdır.

"Tarih ve Kültür" için "Kaleiçi ve Tarihi Merkez",

"Tabiat ve Doğa" için "Düden ve Falezler",

"Tarım" için ise "Seralar ve Bahçeler" ilgili kent parçaları olarak belirlenmiştir.

Bu potansiyel kullanılarak projenin kente bakan tarafındaki açık alan düzenlemeleri referans verdikleri kent imgesi bileşenleri ile görsel bağlantı kurmanın yanında; doku ve aktiviteler olarak da bu kent imgesi bileşenlerini yansıtmaktadır. Bu 3 eksen ise tüm kentin yansıması olan "Antalya Promenadı" ile birbirine bağlanmaktadır.

GÖRSELLER
ODAK YAPI MİMARİ VE ÇEVRE DÜZENLEME FİKİR PROJESİ
Yarışma Projesi - 3. Ödül
Antalya, Türkiye, 2015

İşveren: Antalya Kepez Belediyesi

İşlev: Ticari / Sosyal / Kültürel/ Eğitim / Peyzaj

Tasarım Ekibi: Onur Yüncü, R. Aytül Özkan, Zeynep Eraydın, Mehmet Özmen, Oğuz Ayoğlu

Yardımcılar: Gökhan Bilgin, Burcu Eryılmaz

Proje Alanı: 187.175 m²

Hizmetler: Tasarım

Durum: Proje

Danışmanlar: Can Kubin (Kentsel Tasarım)

BİLGİ
bottom of page