top of page

ARILI İLKÖĞRETİM OKULU BİLGİSAYAR İŞLİĞİ

Tasarım, inşa etme ve öğrenme süreçlerini ilişkilendirip bütünleştirmek için ortak bir strateji geliştirilmiştir: “kesitin tekrarlanması”. Bu strateji, alternatif bir yaklaşım sunarak yapının temelden çatıya değil, farklılaşarak tekrar eden kesitlerin yan yana getirilmesiyle inşa sürecini düzenlerken öğrencinin öğrenim sürecine aktif katılımını örgütlemekte; eş zamanlı olarak inşa sürecinin farklı aşamalarını deneyimlemelerini sağlamaktadır. Tasarımda, yöreye ait yapı yapma bilgisinin yerel malzemeyle (ahşap) ürettiği “Serender,” tipolojik olarak değil fakat, doğayla, “yer”le kurduğu ilişki ve mekânsal kurgusuyla model olmuştur. Sonuçta, Bilgisayar İşliği, hem eğitim boyutu hem de sosyal boyutuyla, mimarlık öğrencilerinin yerel ustalarla, köyün halkıyla ve öğrencisiyle kurduğu ilişkiler, ve de tasarım anlamında yapının yörenin mimarlığıyla kurduğu ilişki bağlamında önemlidir.

GÖRSELLER
ARILI İLKÖGRETİM OKULU BİLGİSAYAR İSLİGİ
ODTÜ Yapı Yaz Stajı Kapsamında
2004 9. Ulusal Mimarlık Ödülleri, "Yapı-Yaşam" Çevresi Kategorisi Ödül Adayı
Fındıklı, Rize, Türkiye, 2003

İşveren: Fındıklı Kaymakamlığı - ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

İşlev: Sosyal / Kültürel / Eğitim

Tasarım Ekibi: Onur Yüncü, Berin Gür

Proje Alanı: 100 m²

Hizmetler: Tasarım / Uygulama Projesi / Kontrollük / Araştırma & Danışmanlık

Durum: İnşa edildi

BİLGİ
bottom of page