top of page

KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI TASARIMI

Erisilebilir - Yaya Öncelikli

Konyaaltı kıyı bandı boyunca taşıt ağırlıklı olan ulaşım sistemi, alanın özellikle yayalar tarafından kullanımını olumsuz olarak etkilemektedir. Temel tasarım yaklaşımı olarak kıyı bandı boyunca alanın yaya öncelikli olarak yeniden düzenlenmesi, taşıt yolunun daraltılarak servis yolu olarak kullanılması ve bununla beraber erişilebilirliği engellemeyecek toplu taşıma sistemi öngörülmektedir.

 

Geçirgen - Baglayıcı

Mevcut durumda kıyı bandı ve kent arasındaki ilişki, kentsel doku içerisinde yeşil ve açık alanların olmasına ve kıyı bandının farklı düzenlemelere olanak sağlamasına rağmen oldukça zayıf durumdadır. Proje kapsamında bu potansiyeller kent dokusu ile kıyı bandının ilişkisini güçlendirmeye yönelik potansiyeller olarak kurgulanmış ve geçirgen ve bağlayıcı bir tasarım yaklaşımı benimsenmiştir.

 

Çok Odaklı - Kamusal

Kıyı bandı boyunca, mevcut kent dokusu içerisinde farklı kullanımlara olanak sağlayacak potansiyel odak noktaları bulunmaktadır. Proje kapsamında bu potansiyel alanlara yeni işlevler kazandırılarak kıyı bandı boyunca farklı nitelikte odak noktaları öngörülmüş ve kıyı bandının işlevsel sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

GÖRSELLER
KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI TASARIMI
Yarışma Projesi - 3. Ödül
Antalya, Türkiye, 2014

İşveren: Antalya Büyükşehir Belediyesi

İşlev: Ticari / Sosyal / Kültürel / Peyzaj

Tasarım Ekibi: Onur Yüncü, Zeynep Eraydın, Can Kubin, Mehmet Özmen, Oğuz Ayoğlu

Proje Alanı: 420.000 m²

Hizmetler: Tasarım

Durum: Proje

BİLGİ
bottom of page