top of page

ANI TUTSAK ETMEK

Sanat Hapishanesi anı tutsak ederek deneyimleri serbest bırakır.

 

Uzun patika ile başlayan ve tepedeki Kale’de doruğa ulaşan tüm mekansal deneyim sanatçıların yolculuk boyunca anı tutsak ederek yaratıcılıklarını serbest bırakmalarına zemin hazırlayan bir çerçeve etrafında kurulmuştur.

 

Patika üzerinde dağıtılmış olan farklı işlevsel durak noktalarını tanımlamak için düzenleyici bir matris geliştirilmiştir. Matrisin biçimsel karakteristiği peyzaj içerisinde erime fikri üzerine kuruludur. Tek bir mekansal diagramın çeşitlemeleri üzerine kurulu olan bu matris esnek yapısıyla zaman içindeki işlevsel değişikliklere göre mekansal farklılaşmalara izin vermektedir. Hiç bir işlevin sabit olmadığı bu sistem zaman içerisinde oluşabilecek değişik ihtiyaçlara göre değişime açıktır. Bu matris yerin altında, üzerinde ve yerde, sanatın sergilenmesi, üretimi, manzara (kente doğru ve Kale’ye doğru), ve konaklama için mekan olasılıkları sağlamaktadır.

 

Bu yaratıcı yolculuk Kale’ye ulaştığında patikanın izi iç mekana doğru uzanmakta ve Kale’nin odaları arasında dolaşırken bu mekanları sanat atölyeleri ve kültür merkezine dönüştürmektedir.

Kale’nin iki yapısını birbirine bağlayan köprü içinde ve altındaki korunaklı alanda yeme içme mekanlarını barındırırken Favignana adasının batı ve doğu yönünde eşsiz bir manzarasını sunmaktadır. Tüm süreç Kale’de doruğa ulaşırken patika Kale’yi ele geçirmekte ve sanat için bir bağlama dönüştürmektedir. Tepenin batı yamacı doğal hali ile korunarak sürece uzaktan algılanan manzarası ile dahil olmaktadır.

 

Kale tarih boyunca farklı müdahalelerin katmanlarını üzerinde taşımaktadır. Sanat Hapishanesi bu katmanların en günceli olacaktır. Biçimsel bir müdahaleden ziyade önerilen esnek matris stratejisi olası işlevler ve zaman içindeki değişimler için bir çerçeve sunmaktadır. Bu matris günümüzdeki anı tutsak etmenin ötesinde gelecekteki anları tutsak etmek için bir sistemdir.

GÖRSELLER
ANI TUTSAK ETMEK
Yarışma Projesi
Favignana Adası, İtalya, 2018

İşlev:  Ticari / Sosyal / Kültürel

Tasarım Ekibi: Yekta Seren, Ali Ateş, Elif Ezgi Öztürk, Kaan Öğetürk, Mehmet Beyazlı

Danışman: Onur Yüncü

Proje Alanı: 400.000m²

Hizmetler: Tasarım

Durum: Proje

BİLGİ
bottom of page