top of page

ÇANAKKALE ÇARŞI, YAŞAM MERKEZİ VE OTOPARK

1-render.jpg

Kordonda var olan kuzey-güney doğrultusundaki kentsel yaşamın denizin bir arka paralelinde Muammer Aksoy Parkı ve Halk Bahçesi devamlılığı kurgulanarak yeşil bir eksen ile tekrar edebilmesi potansiyeli vardır. Böyle bir gelişme kent merkezindeki yaşamı canlandıracaktır. Oluşan bu ikinci eksen kuzeyde Halk Bahçesi ile başlayıp güneyde tarihi kent merkezi içinden devam ederek Çarşı Caddesine bağlanabilecektir.

Oluşan bu 2 yaya aksı birbirine denize dik sokaklar ve parklar ile doğal olarak bağlanmaktadır. Bu eksenler buradaki geçişkenliği sağlayarak kentsel yaşamı çeşitlendirecek ve canlandıracaktır. Bu tür bir gelişme kent merkezinin doğudaki ana arterler ve yeni gelişme alanları ile daha güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacaktır. Bu bağlayıcı sokaklardan önemli biri batıda iskele ve Kent Meydanından başlayarak Demircioğlu Caddesi kenarından devam ederek Çarşı ve Yaşam Merkezinin güneyindeki Cumhuriyet meydanına çıkmaktadır. Bir diğeri ise kuzeybatıda kordondan başlayarak Halk Bahçesi paralelinde devam ederek Çarşı ve Yaşam Merkezi’nin batısındaki Muammer Aksoy Parkı’na çıkmaktadır. Bu iki önemli doğrultunun arasında kalan Çarşı ve Yaşam Merkezi bu eksenleri kuzey-güney doğrultusunda birleştirerek kordona paralel oluşan yeşil eksenin tamamlayıcısı olacaktır.

Bu bağlamda, zemin kattaki ticari yoğunluk da gözönünde bulundurularak temel tasarım stratejisi yakın çevredeki yeşil alanlardaki yoğun kamusal kullanımın bir etkileşim avlusu aracılığıyla yapı içine alınarak tüm kotlara yayılması fikrinden yola çıkmaktadır. Bu fikir 2 ana tasarım eylemi ile şekillenmektedir.

  1. Muammer Aksoy parkının yapı kütlesi içerisine doğrusal olarak alınması,

  2. Yapı içine alınan kamusal yaya hareketinin tüm kotlara devam ettirilmesi.

Yapının merkezi kuzeybatı-güneydoğu yönünde boşaltılarak Muammer Aksoy Parkının bir uzantısını oluşturmaktadır. Oluşan bu etkileşim avlusu yapının tüm katlarına ve tüm mekanlarına ulaşılabilmekte, böylece yapı kentsel düzlemin 3. boyuttaki bir devamı olmaktadır. Etkileşim avlusu her katta yanındaki dükkanların ve sosyal işlevlerin açılır cephe sistemleri ile açılması sonucunda iç ve dış mekanın birbirine aktığı, sınırların bulanıklaştığı bir ara mekana dönüşmektedir.

GÖRSELLER
ÇANAKKALE ÇARSI, YASAM MERKEZİ VE OTOPARK
Yarışma Projesi
Çanakkale, Türkiye, 2018

İşlev:  Ticari / Sosyal / Kültürel

Tasarım Ekibi: Onur Yüncü, Zeynep Eraydın, Hilmi Yüncü

Yardımcılar: Ali Ateş, Elif Ezgi Öztürk, Kübra Sönmez, Fatih Açacak, Didar Çayır, Hatice Öz

Proje Alanı: 24.700 m²

Hizmetler: Tasarım

Durum: Proje

BİLGİ
bottom of page