top of page

SİVAS KIZILIRMAK VE ÇEVRESİ FİKİR PROJESİ

Kızılırmak ve çevresinin kenti ile entegrasyonunda doğa, kent ve yaşam temel kavramlar olarak ele alınmaktadır. Bu doğrultuda önemli bir ekolojik değer olarak Kızılırmak vadisinin doğal yapısının korunması, kent ile fiziksel ve işlevsel açıdan bütünleşmenin sağlanması ve oluşturulacak çevrenin sosyal yaşama entegrasyonu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Özetle, boşluğun kentsel alanla entegrasyonunda, değişken koşullara uyabilen mekan kavramı vurgulanmaktadır. Bu nedenle, projenin genel kurgusu "adaptif koridor" kavramı üzerine geliştirilmiştir. Programatik yöntem, belirlenen yapı işlevlerinin her birinin mekansal ilişkilerini kuran birer SOY TİP temel alınarak kurgulanmasını öngörmektedir. SOY TİP'ler her yapı işlevinin büyüklüğünü, iç işleyişini, dolaşımını, servis veren ve servis alan mekanlarını, ve kütlesel biçimlenişini tariflemektedir. Yapıların rekreasyon alanı ile ilişkilerini SOY TİP'lerin çevreleri ile mekansal ilişkilerini tanımlayan alt tasarım eylemleri kurmaktadır. Bu alt tasarım eylemleri 3 grupta sınıflandırılmıştır: ZEMİN, DUVAR, TOPOĞRAFYA. Yapılar konumlandırıldıkları noktalarda yakın çevrelerindeki açık alanları örgütleyen hangi asal eleman ya da elemanlar mevcut ise onunla ilişkilenerek kurgulanmaktadır. Tüm bu ilişki biçimleri programatik yöntem çerçevesinde her bir SOY TİP için tanımlanmıştır. Bu tür bir açık yaklaşım, bu büyüklükteki bir alanın bütünlük içerisinde tasarlanmasının gerçekçi ve verimli bir yöntemini sunmaktadır. Zaman içerisinde oluşabilecek yeni gereksinim ve değişiklikler bu çerçeve içerisinde yerini bularak rekreasyon alanının bütünlüğü içerisinde yerini bulacaktır.

GÖRSELLER
SİVAS KIZILIRMAK VE ÇEVRESİ FİKİR PROJESİ
Yarışma Projesi - 1. Ödülü
Sivas, Türkiye, 2016

İşveren: Sivas Municipality

İşlev: Ticari / Sosyal / Kültürel / Eğitim / Ulaşım / Peyzaj / Spor

Tasarım Ekibi: Onur Yüncü, R. Aytül Özkan, Can Kubin, Zeynep Eraydın, Kemal Özgür, Mehmet Özmen, Yüksel Çetinkaya

Yardımcılar: Burcu Eryılmaz, Yekta Seren, Kübra Sönmez, İdil İbrikçioğlu, Melis Sözen

Proje Alanı: 6.000.000 m²

Hizmetler: Tasarım

Durum: Proje

Danışmanlar: Semiha Demirbaş Çağlayan (Ekoloji), Ali Cumhur Zibel (Hidroloji), Ahmet Ziya Kadıhasanoğlu (Grafik Tasarım)

BİLGİ
bottom of page