top of page

BANDIRMA TASARIM PARKI

"Designscapes", yapılı ve doğal alanlar arasındaki sınırların yokluğunda birimin ve bütünün ilişkisini yansıtan, farklı gözlem ölçeklerinde birden fazla kullanıcı bakış açısına sahip, sahanın ve panoramaların farklı sahnelerinde konumlandırılan bir dizi seridir. Designscapes, tasarımın tek bir parçasının öyküsünü, diğer fragmanlarla olan ilişkilerini, aralarındaki sınırları her geçen gün yeniden tanımlayan ve bütünü oluşturan çoklu denge noktalarını yeniden tanımlıyor. Sert ve yumuşak çizgiler arasında sınır tanımayan yeni bir füzyon perspektifini takiben; Designscapes, figür ve zeminin değişen sahnelerinde parça ve bütünün bir taslağını çizer. Kullanıcıların gözlemleri ve deneyimleri, parktaki konumlarına bağlı olarak bazı zamanlarda bütünden yalıtılmış bir tekilliği deneyimlemeye olanak verirken, diğer zamanlarda farklı bakış açılarından bütünü algılamalarını sağlamaktadır.

Tasarım Enstitüsü, "Designscapes" ile eski şehir arasındaki doğrudan bağlantıyı sağlayan bir köprüdür. Önerilen koridorun doğu ucundaki plazadan gelen ziyaretçileri şehir kütüphanesi vasıtasıyla hemen üst seviyeye çıkarır ve bir dizi kapalı ve açık deneyler yoluyla ziyaretçiyi "tasarım" konusundaki deneyimine hazırlar. Tasarım disiplinlerini tek bir seviyede açık alanda deneyimleme, gerçekleştirme, araştırma ve anlama kapsamında akademik ve sosyal etkinlikler için gerekli olanakları barındırır. Parkta, Tasarım Enstitüsünün işleyişi ile üretilen park ve kentsel yaşam arasındaki doğrudan bağlantıyı vurgulamak için araziden ayrışan tekil bir varlık olarak kurgulanmış olan tek yapıdır.

GÖRSELLER
BANDIRMA TASARIM PARKI
Uluslararası Yarışma Projesi - 1. Mansiyon Ödülü
Balıkesir, Türkiye, 2017

İşveren: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

İşlev: Peyzaj / Kültürel / Eğitim / Sosyal / Konaklama / Ticari / Ulaşım

Tasarım Ekibi: Onur Yüncü, R. Aytül Özkan, Can Kubin, Zeynep Eraydın, Mehmet Özmen, Yüksel Çetinkaya

Yardımcılar: Yekta Seren, Öykü Acıcan, Ahmet Z. Kadıhasanoğlu, Halis Özkan, Beril M. Kubin

Proje Alanı: 260.000 m²

Hizmetler: Tasarım

Durum: Proje

BİLGİ
bottom of page