top of page

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

"Doğu-batı yönündeki kentsel hareket araziyi biçimlendiren ana unsur olarak ele alınmaktadır. Arazinin güney parçası doğu-batı yönündeki insan hareketini kurgulamak üzere sosyal ve ticari donatılarla beslenen bir kentsel düzlem olarak ele alınmış, belediye hizmet binası ile kent hayatı arasında bir arayüz tariflenmiştir. Arazinin kuzey parçasında kurgulanan yapılaşmanın biçimlenmesini 2 yaklaşım belirlemektedir:

1. Doğuda yer alan mezarlığın oluşturduğu yeşil alanın batıdaki kent merkezine uzanması,

2. Kuzeydeki kent dokusunun halihazırda bulunan kent ve deniz ile ilişkisinin yeni oluşturulan akslarla zenginleştirilmesi.

Hizmet binası yapısı özellikle zeminle ilişkilenen kotlarda girift bir şekilde bütünleşmiş parçalı bir kurgudan oluşmaktadır. Bu parçalı yapı işlevleri kendi gereksinimlerine uyan mekanlarda paketlemeyi sağlarken, işlevsel ayrımları netleştirmekte ve yapı parçaları arasında tariflenen açık mekanlar ile yapının kent ile ilişkilerini kurmaktadır. Bu bağlamda yapıların biçimlenişi, kentsel ulaşım, yapı içi dolaşım ve peyzaj birbirinden ayrılamaz bir kurgu oluşturmaktadır.

GÖRSELLER
SÜLEYMANPASA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI
Yarışma Projesi - 3. Mansiyon Ödülü
Tekirdağ, Türkiye, 2017

İşveren: Süleymanpaşa Belediyesi

İşlev: Ofis / Ticari / Sosyal / Kültürel / Peyzaj

Tasarım Ekibi: Onur Yüncü

Yardımcılar: Ali Ateş, Ozan Çiçek, Yekta Seren, Elif Ezgi Öztürk, İpek Deniz Alpdoğan, Begüm Sarı, Atacan Okumuş, İlayda Yalçın, Hazal Gümrükçüoğlu

Proje Alanı: 23.000 m²

Hizmetler: Tasarım

Durum: Proje

Danışmanlar: Hilmi Yüncü (Statik)

BİLGİ
bottom of page